AVÍS LEGAL

IDENTIFICACIÓ GRAMAR ASESORA INMOBILIARIA, S.L.
GRAMAR ASESORA INMOBILIARIA, S.L. és una societat espanyola amb domicili social a l'Avinguda Diagonal, 622, 2n, 08021, Barcelona, N.I.F. número B-66.077.298 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 43.873, Foli 53, Full B440605, Inscripció 1a.

Drets de propietat intel·lectual
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació sense l'autorització prèvia i expressa de l'empresa. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d'aquest website (incloent textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de GRAMAR ASSESSORA IMMOBILIÀRIA, S.L. llevat que s'indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a la empresa per la legislació vigent. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

GRAMAR ASESORA INMOBILIARIA, S.L. no garanteix l'accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l'absència de virus i / o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que pot veure impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l'empresa.

L'empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l'accés a la website. Per tant, l'accés a la nostra pàgina web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l'usuari.

GRAMAR ASESORA INMOBILIARIA, S.L. no asume ningún tipo de responsabilidad por los contenidos de los enlaces de terceros a los que se haga referencia en la Web.

DURADA I MODIFICACIÓ
La companyia es reserva el dret a modificar i / o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d'aquestes condicions quedarà limitada a el temps de la seva exposició.

FUR APLICABLE
Per a qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d'ús, GRAMAR ASSESSORA IMMOBILIÀRIA, S.L. i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a el dels jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari. En el cas que l'Usuari tingui el domicili fora d'Espanya, GRAMAR ASSESSORA IMMOBILIÀRIA, S.L. i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d'ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.